Thông tin liên hệ

Khu đô thị sinh thái biển AE RESORT CỬA TÙNG
Địa chỉ: Cửa Tùng – Vịnh Mốc, Xã Vĩnh Thạch và thị trấn Cửa Tùng, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 1900 588 886
Email: mysecondhome8888@gmail.com